Scrum master – czym się zajmuje?

Nie ulega wątpliwości, że każdy członek zespołu scrumowego posiada nieco inny zakres kompetencji oraz zadań. I tak, Scrum master odpowiedzialny jest przede wszystkim za niwelowanie wszelkich trudności, z którymi mogliby borykać się poszczególni członkowie zespołu. Jeżeli chodzi zaś o Scrum developera, odpowiedzialny jest on przede wszystkim za dostarczenie produktu.

Należy również zaznaczyć, że developerów może być więcej. Zazwyczaj mówi się o zespole developerskim występującym w ramach zespołu scrumowego. Wyróżnić należy również Scrum product ownera. Z całą pewnością agile szkolenia oraz szkolenie Scrum mogą okazać się pomocne każdemu z członków zespołu developerskiego.

Jeżeli chodzi jednak o poszczególnych członków, każdy z nich może wymagać nieco innych szkoleń. Mowa tu chociażby o takich szkoleniach jak szkolenia Scrum product owner oraz szkolenia Scrum master. Bez wątpienia należy wyróżnić również certyfikowane szkolenia agile. Jeżeli chcemy jednak otrzymać certyfikat, musimy liczyć się z koniecznością zdania egzaminu jakim jest agile pm practitioner egzamin.

Po zdaniu egzaminu otrzymamy w posiadanie dokument, który potwierdzać będzie nabycie przez nas określonych kwalifikacji i umiejętności. Na pewno należałoby także przyjrzeć się szkoleniom otwartym.

Szkolenia otwarte są bardzo interesujące, bo dzięki nim zyskujemy możliwość zapoznania interesujących osób z naszej branży. Z całą pewnością dobrze byłoby również przejrzeć strony internetowe poszczególnych firm szkoleniowych. Pomoże nam to w ocenie tego, która z firm jest dla nas najlepsza.


Zobacz tego bloga: Blog – szkolenia Scrum


Nie wszyscy szkoleniowcy prowadzą bowiem szkolenia według takich samych metod. Z całą pewnością należałoby również zainteresować się szkoleniami współfinansowanymi ze środków unijnych. Szkolenia, które dofinansowała Unia Europejska cieszą się dużym powodzeniem, dlatego często trzeba spełnić określone warunki, aby móc wziąć w nich udział. Bez wątpienia jednak warto byłoby się o to postarać, bo są prowadzone na niezwykle wysokim poziomie merytorycznym.