Copywriter, a własna działalność gospodarcza?

To pytanie zadaje sobie wiele osób, chyba nie ma takiej osoby na świecie, która by się nad tym pytaniem nie pochyliła, chociażby przez moment nad nim nie zastanawiała: jak zostać Copywriterem , czy żeby zostać nim, to trzeba prowadzić już natychmiast zarejestrowaną własną działalność gospodarczą?

Otóż sprawa wygląda mniej więcej tak: od roku 2018 na mocy nowelizacji ustawy dotyczące zatrudniania i kwestii finansowych, a dokładniej spraw skarbowo- podatkowych. Istniejąca zmiana w przepisach dotyczących wykonywania między innymi zawodów wolnych dopuszcza, zezwala na prowadzenie -niezarejestrowanej działalności gospodarczej.
Równocześnie ustawodawca tutaj zastrzegł, że dochód z takiej niezarejestrowanej (przynajmniej na początku) – prowadzonej działalności gospodarczej nie może przekroczyć połowy kwoty najniższego obecnego wynagrodzenia, ustalonego w danym roku (albowiem chodzi o średnią krajową).
Przykładowo w roku 2020 została ona ustalona przez polski rząd na kwotę o wysokości: 2350 zł, więc niezarejestrowana działalność gospodarcza osoby fizycznej- może maksymalnie osiągnąć dochód w postaci: 1150 zł.


Ciekawe: https://www.globaledukacja.edu.pl/


Natomiast w momencie, gdy dana osoba fizyczna osiągnie dochód przekraczający kwotę: 1150 zł, wówczas musi ona w ciągu 7 kolejnych dni dokonać zarejestrowania- świadczonej przez siebie działalności gospodarczej (pracy).
W przeciwnym razie, jeżeli osoba fizyczna tego nie zrobi, wtedy w takiej sytuacji tejże osobie- grożą konsekwencje prawne oraz odpowiedzialności karno- skarbowa.

Uwaga!: Najczęściej Copywriterzy pracują na tzw. umowę zlecenie, rzadziej na podstawie umowy o pracę.